Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS

Reiki, Readings and More kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Reiki, Readings and More, en/of omdat u deze zelf bij het versturen van een email of whatsapp aan Reiki, Readings and More verstrekt. Reiki, Readings ande More kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

WAAROM REIKI, READINGS AND MORE GEGEVENS NODIG HEEFT

Reiki, Readings and More verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Reiki, Readings and More uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG REIKI, READINGS AND MORE GEGEVENS BEWAART

Reiki, Readings and More bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Reiki, Readings and More verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Reiki, Readings and More worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Reiki, Readings and More gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar patricia@reikireadingsandmore.nl. Reiki, Readings and More zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Reiki, Readings and More neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Reiki, Readings and More maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Reiki, Readings and More verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Reiki, Readings and More op via patricia@reikireadingsandmore.nl. www.reikireadingssndmore.nl is een website van Reiki, Readings and More.

Reiki, Readings and More is als volgt te bereiken:
Postadres: Voorschoterweg 49x, 2235SE Valkenburg
Vestigingsadres: Voorschoterweg 49x, 2235SE Valkenburg
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 83601341
Telefoon: 06 50 66 22 88
E-mailadres: patricia@reikireadingsandmore.nl